Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

Informacja dotycząca wydawania żywności 12.09.2023r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że  12.09.2023 r. w godz. 9:00 – 14:00 na Sali Wiejskiej w Kowalewie wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kamieniec na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyzna

Czytaj więcej...

PODROGRAM 2021 Plus - informacje o programie

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich l

Czytaj więcej...

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnyc

Czytaj więcej...

Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2021 PLUS). Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej s

Czytaj więcej...

POPŻ podprogram 2021PLUS

Czytaj więcej...