Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-  niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-  osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia  21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie na okres 01 listopada 2018r. do 31 października 2019r. Od dnia 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie umieszczonej w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie.

- jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków     związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

-osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 Wnioski można też składać drogą elektroniczną: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Pliki do pobrania: