Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

UWAGA! Zmiana realizatora świadczenia wychowawczego 500+

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r.  Wójt Gminy Kamieniec nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Ośodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu.

zapraszamy do zapoznania się z informacjami ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230