Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Przetarg nieograniczony - „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Kosztorysy ofertowe
Projekt adaptacji
Przedmiot robót
Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania