Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

PROGRAM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2023Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przystąpił do realizacji Programu Żywnościowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (Podprogram 2023).


Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała /ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych,  lub wielodzietnych oraz potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie).


W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do 15.03.2024r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu do w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontakt:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu ul. Grodziska 11/3, tel. 61 44-30-363