Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Program "Czyste powietrze"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu obsługuje Program "Czyste Powietrze", w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Z Programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą złożyć w OPS w Kamieńcu żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

 

Dokumenty do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/