Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

PROGRAM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszka

Czytaj więcej...

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - Podprogram 2023.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała /ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradności w sprawac

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wydawania żywności 12.09.2023r.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że  12.09.2023 r. w godz. 9:00 – 14:00 na Sali Wiejskiej w Kowalewie wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kamieniec na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyzna

Czytaj więcej...

Fotorelacja z transportu żywności

      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS   Dnia 11 września 2023r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kamieńcu dostarczony został transport żywności pozyskany nieodpłatnie ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu, ul. Borówki 6.     &nb

Czytaj więcej...

PODROGRAM 2021 Plus - informacje o programie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sie

Czytaj więcej...

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnyc

Czytaj więcej...

Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2021 PLUS). Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w tru

Czytaj więcej...

POPŻ podprogram 2021PLUS

Czytaj więcej...