Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adres pobytu w Chorzowie
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada

Należy także mieć ze sobą dokumenty:

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu przy ul. Grodziskiej 11/3 od poniedziałku do piątku w godzianach od 7.00 do 15.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w języku polskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego