Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2022/2023 (od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.)

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane:

  • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -  od dnia 1 lipca 202 roku
  • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  - od dnia  1 sierpnia 2022 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

 

Tutaj można pobrać wnioski o zasiłek rodzinny: http://ops.kamieniec.pl/zasilek-rodzinny

Tutaj można pobrać wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy: http://ops.kamieniec.pl/specjalny-zasilek-opiekunczy