Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu
bip

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

UWAGA!  NOWY OKRES ZASIŁKOWY!

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu od 01.08.2019r. papierowo, a od 01.07.2019r. elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub systemu teleinformatycznego  EMPATI@ (www.empatia.mrpips.gov.pl)

 

WAŻNE! Osoby, które aktualnie mają przyznane świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko, od 1 lipca 2019r. powinny złożyć jeden wniosek  na wszystkie (zarówno na pierwsze jak i kolejne) dzieci.

 

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku  adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

 

  1. Wniosek
  2. FORMULARZ
    DLA POTRZEB USTALENIA USTAWODAWSTWA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ