Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu
bip

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

UWAGA!!!!

 W 2020 r. NIE SKŁADAMY wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy!!!

 

Świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021- do 31 maja 2021 r. Kolejny okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zgodnie z obecnym stanem prawnym, rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 roku.

 

W przypadku urodzenia dziecka wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu papierowo oraz elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub systemu teleinformatycznego  EMPATI@ (www.empatia.mrpips.gov.pl)

 

 

  1. Wniosek
  2. FORMULARZ
    DLA POTRZEB USTALENIA USTAWODAWSTWA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ