Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu
bip

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Informacja o 300+ (Dobry Start)

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, iż program Dobry Start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Druk wniosku o świadczenie 300+ do pobrania:  Wniosek o 300+


Informacja o świadczeniach rodzinnych , funduszu alimentacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym na okres 2020/2021

Wniosek o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Druk wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do pobrania: Wniosek o zasiłek rodzinny

Druk wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do pobrania: Wniosek o fundusz alimentacyjny

Druk wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy do pobrania: Wniosek o specjlany zasiłek opiekuńczy