Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Informacja dotycząca żywności z programu POPŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2021

Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Kamieńcu przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego (1552 zł dla osoby samotnej oraz 1200 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 10 stycznia 2022 roku w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w formy pomocy.

Dane do kontaktu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu

ul. Grodziska 11/3

tel.  509 488 614, 61 44 30 363